KOOK!Kracht werkt echt

Bij KOOK!Kracht wordt vooral gewerkt aan het optimistisch denken. Obalo pizza DSC1254
Ook het zelfbewustzijn komt veel aan bod: het inzicht in je sterke en minder sterke kanten en daar tevreden mee zijn.

Natuurlijk willen we graag weten of dit ook echt verbetert door onze KOOK!Kracht. Daarom laten we ouders vooraf een vragenlijst invullen: de DESSA*. Dit is een officiële, genormeerde vragenlijst. Na afloop vullen ouders de lijst nogmaals in, zodat we de scores kunnen vergelijken.

En wat blijkt: de scores op dit onderdeel zijn opvallend verbeterd in de periode dat de kinderen KOOK!Kracht voor Kids volgden.

Gemiddeld zijn de kinderen zijn het meest gegroeid in het optimisch denken en zelfbewustzijn door KOOK!Kracht voor Kids te volgen!

Ook wordt bij KOOK!Kracht veel aandacht besteed aan andere sociale en emotionele aspecten, zoals doelgericht gedrag (dus zelf initiatief nemen en je eigen keuzes maken) en besluitvorming. Op al deze aspecten gingen alle kinderen gemiddeld ook vooruit.

In een grafiek ziet dat er zo uit:

grafiekHoewel niet overal expliciet op werd geoefend, is er op alle andere onderdelen van deze meting ook vooruitgang te zien. Dat voelt voor ons als een soort bonus!

We blijven deze metingen doen en zullen dit artikel regelmatig updaten zodat u de meest recente cijfers kunt zien.

 

Wij vinden de inhoud van de trainingen goed! Op een begrijpelijke en duidelijke manier worden kinderen zich bewust van hun eigen goede kanten en ontwikkelpunten!- ouder over KOOK!Kracht voor Kids

 

pv: Persoonlijke Verantwoordelijkheid
od: Optimistisch denken
dg: Doelgerichtheid
sb: Sociaal Bewustzijn
bv: Besluitvorming
rv:  Relationele Vaardigheden
zb: Zelfbewustzijn
zm:Zelfmanagement

*De DESSA is een instrument waarmee sociaal-emotionele competenties van kinderen in de basisschoolleeftijd in kaart kunnen worden gebracht. Op basis van de gedragsbeoordelingen wordt de mate bepaald waarin kinderen adequaat willen en kunnen handelen in sociale situaties. Lees meer...

Even geen KOOK!Kracht

Op dit moment zijn de twee KOOK!Kracht-trainers/-opleiders bij Obalo allebei met bevallingsverlof. Dat is feestelijk nieuws natuurlijk! Maar dit betekent wel dat we op korte termijn niet kunnen starten met KOOK!Krachtgroepen bij Obalo.

Ook de "Word KOOK!Kracht-trainer" cursus wordt de eerstkomende maanden om dezelfde reden niet ingepland.

Heeft u wel interesse voor KOOK!Kracht voor uw kind of voor de "Word KOOK!Kracht-trainer"-cursus, laat het ons dan even weten. We houden u dan op de hoogte van nieuwe startdata.

Een 8 voor KOOK!Kracht

Ouders geven KOOK!Kracht voor Kids gemiddeld een 8 als rapportcijfer en de kinderen zelfs een 9!

lees meer...

Ouders zeggen:

  • "We hebben er een “ander” kind door terug gekregen!" – Fam. Schutte 

    scheiding

Checklist

Wilt u weten of uw kind te onzeker is? 
Klik op het plaatje voor de checklist!

 

checklist